Banksy in Nottingham

Banksy,Nottingham,Hula-Hoop
Hula-Hoop-MĂ€dchen in Nottingham: Neues Kunstwerk von Banksy aufgetaucht